Breeze - A full featured social app with integrated payment technology powered by the NEM Blockchain


#2

interesting.

How many are on your team?
You will want to have images/profiles of your startup team to give more credibility to the project.

Are you looking to raise money for the Alpha launch? How will you fund the effort?


#3

Team
Current team is just me. I am developing the full technical proof of concept. I would like to bring on 2 more dedicated developers and 2 full-time marketing personnel. I have access to 3 additional developers that are helping out but are not part of the official team.

Funding
Current funding will be out-of-pocket. The possibility to purchase the Breeze Tokens will be added to the site soon as a source of additional capital once we have a viable technical proof-of-concept. Most of the expenses will be on marketing to develop a foot-hold in the market share. I also intend to seek capital on a local level in the Angel community here in Texas.

Thank you for taking the time to give feedback!


#4

Hi,

very intresting concept! I have a few questions:

-How do you deal with the fact, that there are already high privacy end-to-end encrypted messaging solutions in the market e.g. Threema (many of them struggling to position them selves)?
-How will you get people to leave what they like most: comfort?
-How will you deal with the probable “trying to be the next facebook” negativity?

I know you won’t be able to answer these questions right now. Just curious.
I know you are at the very beginning of your journey and wish you lots of luck!

Regards,
Ineff


#5

How do you deal with the fact, that there are already high privacy end-to-end encrypted messaging solutions in the market e.g. Threema (many of them struggling to position them selves)?
------- Being user friendly and intuitive will be our main goal. Privacy shouldn’t be an add-on for communication. It needs to be built into the foundation. Privacy apps are addressing a growing concern that the people using apps like ‘SnapChat’ & ‘Facebook’ realize that they are the product. Having what you say, text and take pictures of become part of your commercial interest profile is something we want to avoid. Our goal for competing in this space will be to open up a communication channel with all of the privacy based platforms and work together to educate the market to move away from the big companies selling their data.
-How will you get people to leave what they like most: comfort?
-------- Our goal is to develop an application that intuitively lives on your phone and becomes seamless for communication with loved ones. Still have that Aunt that uses ‘Facebook’? We can create communication channel/plugins that connect over those platforms to connect. No need to have 10 apps on your phone. Our goal will be to establish a strong base community and grow from there.
-How will you deal with the probable “trying to be the next facebook” negativity?
--------- We will be honest with them. We are building something to take back the idea that people using a platform are the product. Our users data is not for sale. How they communicate. What they communicate is no ones business but their own. The biggest social platform on earth has been morphed into a ‘superstore’ of ad based selling based on what you type into their platform. We aim to fix that. Any initiatives to develop income streams on the platform will be created in such a way as to never violate the trust of our users.

Thank you for asking some great questions!


#6

Good luck with the idea! :slight_smile:


#7

Added funding options as a way to make sure the project has enough capital to get started! Please let me know if you have questions


#8

The project seems very interesting. I just now sent 549 XEM to your breeze account. All the best. Thanks,


#9

I must say very ambitious goals. :wink:
Might be exactly what we need at this point.

I’ll throw some XEM your way and I hope you won’t run away with the funds… :yum:


#10

Glad for the support. This project is here to stay! I would be happy to provide anything the community needed to address any concerns.


#11

Connections will be brokered by a custom meta-framework placed on top of the existing NEM Blockchain.

Could you give some more technical details about this part ? Sounds interesting :slight_smile:


#12

The meta framework will be used to publish connection information for connecting to someone you don’t know. To keep privacy high, initial connections would exchange a QR code locally to sync the accounts. But if you wanted to talk to someone on the other side of the planet, you need a broker service to hand off the connection to peer.js. Right now breeze.chat:9000 is doing this. Bad thing about putting this on chain is that you have a location history that can be read. The framework is still in the planning stage. Once everything is coded, all will be on github to explore.


#13

Bounties:

Whitepaper Translation - Translated into your native language. Not using google translate. - 1000 Breeze Tokens/language
Webpage Translation of http://breeze.chat - 1000 Breeze Tokens/language

If you are working on a language, please post it here with the file in .txt format when finished. Please specify the language. Only the first translation of each language will receive a payout. Include your nano wallet address in the post.


#14

I doubt you need croatian ? :smiley:


#15

Go for it! The more languages the better.


#16
[PL] Breeze-Whitepaper - polish translation
NAMM6M-BDY5MT-UFXRGB-F4ERLN-KH6NRO-Q5KMSZ-XUXE

.txt not allowed as attachment, pasting verbatimSIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA BREEZE

W pełni funkcjonalna aplikacja społecznościowa ze zintegrowaną
technologią płatności zasilana przez blockchain NEM.

Autor:
Jurden Bruce - Developer

[email protected]

Streszczenie:

Breeze to aplikacja społecznościowa tworzona z myślą o urządzeniach
mobilnych, która zamierza wypełnić lukę między prywatnością a łatwością
użytkowania. Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie używa smartfonów do
komunikacji z rodziną i przyjaciółmi. Prywatność jest ważnym prawem
każdego człowieka; pozwala być pewnym, że twoje dane nie są
wykorzystywane by tobą manipulować, by wiedzieć z kim się komunikujesz
oraz jak miewa się twój biznes. Chcemy wyeliminować centralną kontrolę
korporacji nad danymi osobistymi i oddać ją w ręce użytkowników. Breeze
podejmie próbę przekształcenia rynku. Breeze to platforma typu
peer-to-peer oparta o nowoczesną warstwę płatności która umożliwia
przeprowadzanie transakcji bez konieczności zaufania do osób trzecich.
System ten będzie ewoluował w kierunku jedynej platformy
społecznościowej jakiej będziesz potrzebować.

Słowa kluczowe: sieć społecznościowa, mobile-first, blockchain, p2p,
prywatność, NEM

SPIS TREŚCI

- Streszczenie
- Dane demograficzne i przypadki użycia
- Udział w rynku i konkurencja
- Strategia
- Specyfikacja techniczna
- Plan marketingowy
- Żetony i ich użycie
- Zgodność z prawem
- Referencje

Dane demograficzne i przypadki użycia

Rynek mediów społecznościowych znacząco wzrósł w ostatnich latach.
Aktualny raport PEW plasuje korzystanie z sieci społecznościowych
w Stanach Zjednoczonych na poziomie 69% a posiadanie smartfonów na
poziomie 77%. Przy potencjalnym rynku światowym 3 miliardów klientów
przewidujemy potencjalny wzrost w tej gałęzi przemysłu do poziomu 1-2%
globalnych użytkowników w przeciągu najbliższych 5 lat. Według
ostatniego raportu Wireless Smartphone Strategies (WSS): Globalna
prognoza penetracji użytkowników smartfonów w 88 krajach na lata
2007-2022, ilość użytkowników smartfonów w skali globalnej wzroście
o 58% pomiędzy 2016 a 2022 rokiem. Współczynnik penetracji smartfonów
w populacji światowej wzrośnie do 44% w 2017 roku, wzrost z 39% w roku
2016. Współczynnik penetracji będzie dalej wzrastał do poziomu 59% do
roku 2022. Potencjał firmy która udostępnia platformę społecznościową
"mobile-first" zorientowaną na prywatność jest ogromna. Staramy się tą
potrzebę wypełnić.

Udział w rynku i konkurencja

Platformy społecznościowe wyewoluowały stając się nieodłączną częścią
naszego codziennego życia. Możliwość nawiązywania kontaktu z naszymi
bliskimi i przyjaciółmi wpływa na nasze życie. W obliczu licznych
wycieków danych, narażenia na testy laboratoriów społecznych oraz
panowanie wielkich 7 sieci reklamowych potrzeba prywatności stała się
oczywista. Profile online zawierają ogromne zbiory danych osobowych.
Breeze podejmie próbę penetracji runku wprowadzając solidną,
zorientowaną na prywatność platformę, która pozwoli klientom utrzymać
kontrolę nad swoimi danymi.

Poniższa analiza będzie rozpatrywana z punktu widzenia strategii
"mobile-first".

[Rysunek 1: MIESIĘCZNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW]

Strategia

Breeze będzie promowane jako platforma zorientowana na prywatność,
w której klient utrzymuje kontrolę nad połączeniami, konwersacjami
i własnością swoich danych. Wszystkie osobiste konwersacje, wideo i dane
głosowe będą przechowywane lokalnie na urządzeniach klientów. Nie ma tu
składowania danych w chmurze co mogłoby doprowadzić do wycieku
prywatnych konwersacji lub zdjęć. Oprogramowanie klienckie będzie dawać
użytkownikom narzędzia, dzięki którym będą mogli zobaczyć w jaki sposób
ich dane są używane. Technologia blockchain oparta o platformę NEM
stanowić będzie strukturę do zarządzania tożsamością oraz przeglądu
własnych powiązań. Modularna platforma Breeze pozwoli programistom na
szybkie tworzenie na jej bazie usług takich jak gry p2p, serwisy oparte
o lokalizację i "spotkania".

Nasz zespół skupi się na 4 milionowej populacji Houston w stanie Texas
tworząc grupy fokusowe użytkowników, spotkania i hackathony. Zostaną
wyznaczone kamienie milowe a realizacja każdego z celów będzie
świętowana wraz z postępem prac. Zaangażowanie społeczności NEM
i lokalnej grupy użytkowników będzie kluczem do sukcesu.

Specyfikacja techniczna

System Breeze jest budowany w oparciu o dobrze znane i ugruntowane
mechanizmy szyfrowania oraz warstwy transportu używane w nowoczesnych
przeglądarkach. W systemie wykorzystywane są następujące technologie:

- Blockchain NEM - na bazie NIS: NIS to infrastruktura tworzona przez
 wysokiej dostępności serwery do przetwarzania transakcji na
 blockchainie NEM. To solidne serwery rozproszone na całym świecie.
 W przeciągu ostatnich 2 lat ta zdecentralizowana platforma dowiodła
 swojej stabilności. Dzięki wykorzystaniu istniejącego systemu
 redukujemy konieczność tworzenia serwerów wewnątrz ekosystemu Breeze.
 Ta redukcja kosztów pozwala nam na szybsze wejście na rynek.

- Peer.js - PeerJS dostarcza kompletny, konfigurowalny i łatwy w użyciu
 interfejs programistyczny (API) zbudowany w oparciu o WebRTC,
 wspierający zarówno kanały przesyłu danych jak i strumienie mediów.
 Breeze będzie wykorzystywać technologię peer-to-peer dostępną na
 wszystkich nowoczesnych urządzeniach. W nawiązywaniu połączeń będzie
 pośredniczyć specjalnie do tego stworzona meta-warstwa nadbudowana na
 istniejący blockchain NEM.

- HTML5 & JavaScript: Całość systemu Breeze jest tworzona w oparciu
 o HTML5 i język JavaScript. To pozwala na szybkie prototypowanie
 i wdrażanie na szerokiej gamie urządzeń. Natywne aplikacje będą
 tworzone i wdrażane na rynkach aplikacji platformy Android i Apple.
 Dla wszystkich systemów będą stworzone samodzielne aplikacje klienckie
 typu desktop.
 
[Rysunek 2: Breeze: projekt architektury klient-serwer]

Plan marketingowy

Marketing będzie się koncentrować w pierwszej kolejności na prywatności
i łatwości użytkowania. Pomiędzy użytkownikami końcowymi a developerami
utworzona zostanie pętla zwrotna której celem będzie weryfikacja czy
dodawana funkcjonalność ma rzeczywisty zasięg i wzięcie. Funkcjonalność
budowana w oparciu o blockchain będzie tworzona przy zachowaniu
przejrzystości dla klientów i umożliwianiu bezproblemowych transakcji
pomiędzy ekonomią świata realnego i wirtualnego.

Żetony i ich użycie

Żetony Breeze są mozaikami na blockchainie i reprezentują umowy z ich
posiadaczami (smart-contract). Posiadacz żetonów Breeze na koncie NEM
będzie otrzymywać część cotygodniowych zysków. Zyski ograniczone są do
20% całkowitych zysków pomniejszone o koszty obsługi biznesu za ten
tydzień, co określa dyrektor finansowy.

Zgodność z prawem

Specjalista ds. zgodności będzie odpowiedzialny za określenie najlepszej
lokalizacji i strategii w celu zapewnienia zgodności z rynkami
finansowymi i sprawami związanymi z regulacjami. Jeśli zajdzie taka
konieczność nastąpi dostosowanie działalności siedziby Breeze do potrzeb
zgodności.

Referencje

1. Blockchain NEM
2. Peer.js
3. Klient Breeze (proof of concept)
4. PEW sieci społecznościowe - arkusz informacyjny
5. PEW posiadanie urządzeń
6. Globalna prognoza penetracji użytkowników smartfonów w 88 krajach na
  lata 2007-2022

#17

Awesome. 1000 Breeze Tokens Sent!
Transfer transaction
From NCHFO7-E5JLBY-RQOGLT-YJUTV5-AYEQGH-PDLXDC-3MG3
To NAMM6M-BDY5MT-UFXRGB-F4ERLN-KH6NRO-Q5KMSZ-XUXE
Amount1.000000 XEM
Fee 10.000000 XEM
Mosaics attached: 1
Namebreeze:breeze-token
Quantity1 000.
Block 1192911
Hash 09af4b0c778c07f73b98bbd70ee084a2c2a3b5e7682f6270228a5f03c316fab0


#18

German translation of whitepaper reserved.


#19

Hi, i translated the white paper in Japanese.
[NCUF2X-W7YCU5-EAEQPS-7RTAJI-COTGLO-GCGJ3B-U4PK]

16th.July.2017 : refined translation for some of sentence, words.

Breeze ソーシャルネットワーク
NEMブロックチェーンをバックボーンに統合された決済テクノロジーを持つ完全機能のソーシャルアプリ

著者: Jurden Bruce - Developer 
[email protected]

/** ABSTRACT **/
要旨:Breezeは、プライバシー保護と使い易さとの間に跨るギャップを解消することを目指す、モバイルファーストのソーシャルテクノロジーです。
世界中で30億人以上もの人々が、友人や家族とのコミュニケーション手段としてスマートフォンを使用しています。プライバシーはすべての人にとって重要な権利です。あなたの情報があなたを操作するために、あるいは、あなたが誰とコミュニケーションをとり、あなたの仕事がどのような仕事なのか…などといったことを知るために使用されていないことを確実にすることは重要です。
私たちは、企業による中央集権的な個人情報の所有を排除し、プライバシーをユーザーの管理下に取り戻すことを目指します。
Breezeはマーケットの変革に挑戦します。
Breezeは当事者同士の信頼関係に依存しないトランザクションを可能にするモダンな決済レイヤーを含む、peer-to-peerのプラットフォームです。システムは、あなたが望む唯一のソーシャルメディアプラットフォームに進化するでしょう。

キーワード: ソーシャルネットワーク, モバイルファースト, ブロックチェーン, p2p, プライバシー, NEM

/** TABLE OF CONTENTS **/
目次
要旨:
統計データによる利用状況
マーケットシェアと競合
戦略
技術仕様
マーケティングプラン
トークンの所有と使用
法令順守
引用文献

/** DEMOGRAPHIC DATA & USE CASE **/
統計データによる利用状況
近年、ソーシャルメディアマーケットは著しく増加しています。現在のPEWレポートによると、米国におけるソーシャルメディアの利用は69%、スマートフォンの所有は77%にのぼります。30億人もの潜在的な世界市場を考慮すると、Breezeは今後5年で世界ユーザーの1-2%を取り込める可能性があると予想します。
Wireless Smartphone Strategies (WSS) の最新のレポート「Global Smartphone User Penetration Forecast by 88 Countries: 2007-2022」によると、全世界のスマートフォンユーザー数は2016年から2022年の間に58%の成長が見込まれています。人口に対するスマートフォンの普及率は、全世界で2016年の39%から、2017年は44%まで増加、さらに2022年には、59%にまでのぼると推定されています。
モバイルファーストで、プライバシーが保護されたソーシャルプラットフォームを提供する企業に秘められた可能性は膨大です。
私たちはこのニーズを満たすことを目指します。

/** MARKET SHARE AND COMPETITORS **/
マーケットシェアと競合
ソーシャルプラットフォームは私たちの日常における本質的な部分を占めるようになってきました。愛する人や友人と繋がれる能力は、私たちの生活に大きく影響します。一方で、数々のデータ漏洩、ソーシャルラボによる実験の暴露、巨大7広告ネットワークの蔓延などの懸念事項も孕んでおり、プライバシー保護の必要性は明らかです。オンラインプロファイルは多くの個人情報を含んでいます。
Breezeはプライバシーファースト、ユーザーにコントロールを持たせる堅牢なプラットフォームを提供することで市場に浸透しようとします。
以下はモバイルファースト戦略の観点からの分析です。

図1: https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/

/** STRATEGY **/
戦略
Breezeはクライアントが接続、会話そして所有のコントロールを管理するプライバシーファーストのプラットフォームとしてリリースします。全ての個人的な会話、ビデオや会話データはクライアント端末に保存されます。個人的な会話データや写真などの漏洩が起こらないよう、クラウドストレージは存在しません。
自分のデータがどのように使用されているのかをユーザー自身が確認できるように配慮して、クライアントツールは構築されます。NEMブロックチェーンは、アイデンティティ管理およびピアの接続履歴を追跡するためのフレームワークを提供します。
Breezeプラットフォームはモジュラー形式で提供され、開発者がソーシャルプラットフォームの上にp2pゲーム、位置情報サービス、ミートアップなどのサービスを素早く構築できます。
Breeze開発チームはテキサス州ヒューストンに住む400万人に焦点を当て、ユーザーフォーカスグループ、ミートアップ、ハッカソンを開催します。マイルストーンを作成し、それぞれのゴールが達成される毎に達成を祝います。NEMコミュニティとローカルユーザーコミュニティの関与は成功に向けての強いコミットメントを形成します。

/** TECHNICAL SPECIFICATION **/
技術仕様
Breezeシステムは、最新のブラウザや暗号化方式でも利用されている、広く認知された、確立されたトランスポート層で構築されています。以下の技術が利用されています。
• NEMブロックチェーン – NISバックボーン: NISバックボーンは、NEMブロックチェーン上でトランザクションを処理するための高可用性サーバー群を提供します。これらサーバー群は堅牢で、全世界に分散して存在しています。過去2年間、このプラットフォームは安定して、非中央集権的に稼働を続けています。既存のシステムを利用することで、私たちはBreezeエコシステム内にサーバーを抱える必要性を減らすことができます。この削減により、より素早くマーケットにリリースすることが可能になります。
• Peer.js – PeerJSは、WebRTC上に構築された、データチャネルとメディアストリームの両方をサポートする、完全かつ調整可能、使い易いpeer-to-peerのAPIを提供します。Breezeは最新のすべてのデバイスに実装されたクライアントサイドのpeer-to-peerテクノロジーを利用します。接続は、既存のNEMブロックチェーン上に配置されたカスタムのメタフレームワークによって仲介されます。
• HTML5 & JavaScript: BreezeシステムはすべてHTML5とJavaScriptでコーティングされています。このため、ファーストプロトタイピングや多くの種類のデバイスでの使用が可能です。AndroidおよびAppleマーケット向けにはネイティブアプリを作成し公開する予定です。また、全てのPCシステム向けには、スタンドアロンのデスクトップクライアントを作成する予定です。

図2: Breeze クライアント & サーバー 設計

/** MARKETING PLAN **/
マーケティングプラン
マーケティングはプライバシーファーストおよび使い易さに焦点を当てて行います。エンドユーザーと開発者の間にフィードバックループが形成され、追加された機能が実世界に当てはまる機能なのか、十分に魅力的な機能なのかの検証が行われます。ブロックチェーンの機能は、このようにクライアントにとって透明で、実世界の経済から仮想経済へ、仮想経済から実世界の経済へと継ぎ目のない交流を可能にする手法で開発されます。

/** TOKEN OWNERSHIP AND USE **/
トークンの所有と使用
BreezeトークンはNEMブロックチェーン上に定義されたmosaicで、所有者とのスマートコントラクトを象徴するものです。ご自身のNEMアカウントにBreezeトークンを所持することで、一週間の利益の一部がアカウントに送られます。これら利益は、その週の経費を除いた総利益(CFOによって決定)の20%を上限とします。

/** LEGAL COMPLIANCE **/
法令順守
コンプライアンス・オフィサーは、金融市場および規制上の懸案事項における法令順守のための最善の場所と戦略を決定することを任されます。必要に応じて、Breeze本社の運営をニーズに合わせて調整します。

/** REFERENCES **/
参考文献
1. NEM Blockchain - https://nem.io/
2. Peer.js - http://peerjs.com/ 
3. Breeze Client POC – 
4. PEW Social Media Factsheet - http://www.pewinternet.org/fact-sheet/social-media/ 
5. PEW Device Ownership - http://www.pewresearch.org/data-trend/media-andtechnology/device-ownership/ 
6. : Global Smartphone User Penetration Forecast by 88 Countries : 2007-2022- https://www.strategyanalytics.com/access-services/devices/mobilephones/smartphone/smartphones/market-data/report-detail/global-smartphone-userpenetration-forecast-by-88-countries-2007---2022-UPDATED#.WFrw3f3rtLM

#20

1000 Breeze Tokens Sent. Thank you!
Transfer transaction
From NCHFO7-E5JLBY-RQOGLT-YJUTV5-AYEQGH-PDLXDC-3MG3
To NCUF2X-W7YCU5-EAEQPS-7RTAJI-COTGLO-GCGJ3B-U4PK
Amount1.000000 XEM
Fee 10.000000 XEM
Mosaics attached: 1
Namebreeze:breeze-token
Quantity1 000.
Block 1193577
Hash 479e2b46a1d55435a290c032e731210eea3e7c2a99d0fad33aa236d2c81d5f44


#21

Nice to see you working on the POC