Introduction to Blockchains, NEM, and 2.0 Features


#1

read

Cryptocurrency is just a little too complicated for the average person. So let’s take a moment to discuss some beginning concepts about NEM.

First, we will start off by explaining what a ‘Blockchain’ is. Then go on to explain ‘Harvesting’ and the idea behind the ‘Proof of Importance’ algorithm. Lastly, we are hoping to shed some light on some of the interesting and innovative features that we have on our Blockchain platform.

What is a Blockchain?

A ‘Blockchain’ is sort of like that piece of paper in a checkbook that allows you to keep track of everything. The NEM ‘Blockchain’ keeps track of how much was spent, with whom, on what day, and even keeps track of the exact time. Now imagine if everyone in the world shared a piece of paper like this. It has everyone's spending on it. If you make changes everyone can see it, but you can only make changes if everyone agrees that this change actually happened. Everyone, at any time, can look at it and check to make sure it's right. Now, we all agree that this piece of paper is right. Usually, 'Blockchains' keep track of who owns what money and when it is moved around. In NEM, this is still true - but NEM also keeps track of other kinds of things, which will be talked about at the end of this blog.

What is Harvesting?

In NEM, your computer is watching the ‘Blockchain’. When your computer sees someone spend money, it tells the next computer. Then that computer will tell another computer, until everyone knows. Now, everyone can agree that someone sent some of their money, and who the new owner of that money is. As your computer is doing this, you have the chance of getting some free money for adding other people's spending to the 'Blockchain', and then telling everyone else what you've added. Isn’t that great? Free money! This is called ‘Harvesting’. There is a catch - you can only begin 'harvesting' once you are important to the group. This helps to keep people from lying to the rest of the group.

What is a Vested Balance?

A ‘Vested Balance’ is when you have some money and let it sit in your account for a while. It becomes ‘vested’ as it becomes old. When you have ‘vested’ enough money, you start to become important to the group!

To become important, a person must own at least 10,000 XEM that have become ‘vested’ from getting old. If you have less than 100,000 XEM it will take longer than a day to have enough ‘vested balance’ but most of the time it can happen in less than a couple of weeks. If you have more than 100,000 XEM, it will only take 24 hours to get at least 10,000 of it ‘vested’. What’s the reason for this? It takes a lot of time (or a lot of money) to do, so it makes it hard for someone to fake being important. This helps the NEM network to stay safe.

What is Proof of Importance?

'Proof of Importance' is a way in NEM to make sure that all the computers on a network agree with each other and helps decide who can ‘harvest’. This helps to keep everything safe from hackers and keeps NEM working well. It’s a big part of how we make sure people are telling the truth about the things that our ‘Blockchain’ keeps track of, like how much money a person owns. ‘Proof of Importance’ helps to make sure that every person using NEM can agree on everything and stops people from spending more than they have. It uses mathematical formulas made from information about an account to decide how important a person is to the group.

The more important you are, the better chance you have of getting that free money when you’re ‘Harvesting’! That means people want to be important, so they won’t lie! Once you are important, there are a couple more things that decide just how important you actually are. Your ‘Vested Balance’, who you send money with, how often you send money, and how much you send are all considered when figuring out how important you are. To fake all of these things would take more money than a liar would stand to make. The best part? This means we can always trust an important person.

Putting it All Together!

When you send money to someone, all the up-to-date nodes see it, and they tell everyone else. They want to be important and ‘harvest’ because they all get a chance to get some free money. Now that everyone knows you have sent money, everyone also knows that someone else owns that money. You can’t send it again or pretend you never sent it. With the help of ‘Proof of Importance’, we can make sure that people are sending money around and keep them from trying to lie to get free money. This means that the only way to get the free money is to ‘harvest’ without lying about what is happening on the ‘Blockchain’.

BONUS:

So far, we have only been discussing people using NEM to send money, but actually NEM does a whole lot more (it’s what we call a ‘Next Generation Blockchain 2.0 Platform’). The same advanced mathematics used to send money can also be applied to any type of data we want to store on our 'Blockchain'! Though harder to understand for a beginner, we have the ability to store anything from official documents like birth certificates, all the way to other assets or shares in large companies. NEM can send messages, encrypted (it means secure and private!), unencrypted, and hex messages (a format of messages used by programmers). NEM has a built in system for people to register names called Namespaces. These names can be used to run a business on the blockchain. It also has a way for people to create their own assets. This asset feature is called Mosaics and allows for many different kinds of assets to be made with many different properties. NEM also has a unique m-of-n multisig feature built into the protocol that allows for single accounts to have multiple signers, like a joint bank account. ‘M-of-n means something like 2-of-3 or 5-of-10. NEM has a network of nodes called Supernodes. A Supernode is a server that is harvesting and telling other computers on the network about the transactions taking place, but these servers are stronger and faster than average. Because they help other computers so much, they get paid bonuses for their work. And NEM has many more features to come!

So, if you’re a beginner - come join our secure network and be a part of the NEM ecosystem! If you’re a developer looking for a new project, we have a very active development community that is always coming up with awesome ideas! And please stay tuned for a few more ninja releases in the coming weeks! You can follow us on Twitter or Facebook to find out more!


This is a companion discussion topic for the original entry at http://blog.nem.io/the-beginners-guide-to-nem/

#2

Przewodnik początkującego w NEM

Kryptowaluta jest odrobinę skomplikowana dla przeciętnego człowieka. Warto więc poświęcić chwilę, aby omówić pewne podstawowe pojęcia w NEM.

Po pierwsze, rozpoczniemy od wyjaśnienia, czym jest “Blockchain”. Następnie przejdziemy do wyjaśnienia “Zbierania”(“Harvesting”) i idei algorytmu “Dowodu Znaczenia”(“Proof Of Importance”). Na koniec mamy nadzieję rzucić trochę światła na niektóre z ciekawych i innowacyjnych funkcji, które mamy w naszej platformie Blockchain.

Czym jest Blockchain?

“Blockchain” jest trochę jak kawałek papieru w książeczce czekowej, który pozwala śledzić wszystkie zmiany na rachunku bankowym. NEM “Blockchain” śledzi ile wydano, z kim zawarto transakcję, którego dnia, a nawet śledzi dokładny czas transakcji. Teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy na świecie korzystają wspólnie z takiego rachunku. Są w nim zapisane operacje każdej osoby, która z niego korzysta. Jeśli dokonasz zmian, każdy może je zobaczyć, ale można dokonywać zmian jedynie, jeżeli wszyscy zgadzają się, że ta zmiana rzeczywiście miała miejsce. Każdy w dowolnym momencie ma do niego wgląd i może upewnić się, że wszystko się zgadza. Tak więc wszyscy zgadzają się, że ten kawałek papieru ma rację. Zwykle “Blockchain” śledzi kto posiada pieniądze i jakie transakcje są dokonywane pomiędzy użykownikami. W NEM to wciąż prawda - ale NEM śledzi również inne rodzaje transakcji, o których będzie mowa na końcu tego bloga.

Czym jest “Zbieranie”(“Harvesting”)?

W NEM Twój komputer obserwuje “Blockchain”. Gdy komputer widzi, że ktoś chce dokonać transakcji, mówi o tym kolejnemu komputerowi. Potem wiadomość przekazywana jest kolejnym komputerom, aż w końcu wszyscy wiedzą o transakcji. Następnie każdy może się zgodzić z tym, że ktoś wysłał część swoich pieniędzy, a ktoś inny stał się nowym właścicielem tych funduszy. Podczas gdy Twój komputer uczestniczy w zatwierdzaniu wszystkich przelewów dokonywanych w sieci, ma szansę otrzymać w zamian opłaty transakcyjne za te przelewy. Czy to nie wspaniałe? Darmowe pieniądze! Jest to nazywane “Zbieraniem”(“Harvesting”). Jest jeden haczyk - można rozpocząć “zbieranie” dopiero gdy posiadasz odpowiednią “ważność”(minimum 10 000 usankcjonowanych xem na swoim koncie). Zapobiega to nadużyciom i oszustwom wobec pozostałej części grupy.

Czym jest “Saldo Usankcjonowane”(“Vested Balance”)?

“Saldo Usankcjonowane” to ilość funduszy na Twoim koncie, które znajdują się tam od pewnego czasu. Stają się “usankcjonowane” w ciągu 30 dni. Kiedy masz odpowiednio dużo “usankcjonowanych” funduszy, zwiększa się Twoja ważność wobec grupy.
Aby konto uzyskało odpowiednią ważność, osoba musi posiadać co najmniej 10 000 xem które zostały “usankcjonowane”. Jeśli masz mniej niż 100 000 xem, potrwa to dłużej niż jeden dzień aby uzyskać odpowiednio dużo usankcjonowanych środków, a cały proces sankcjonowania wpłaconych środków trwa 30 dni. Jeśli masz więcej niż 100 000 xem, zajmie to tylko 24 godziny. Jaka jest przyczyna takiego zabezpieczenia? Pomaga to zachować bezpieczeństwo sieci NEM i zapobiega atakom na tej płaszczyźnie.

Co to jest “Dowód Ważności”(“Proof of Importance”)?

Dowód Ważności” jest sposobem na zapewnienie, że wszystkie komputery w sieci zgadzają się ze sobą i pomaga zdecydować, kto może “zbierać” bloki z opłatami transakcyjnymi. Pomaga to zabezpieczyć sieć przed hakerami i zapewnia dobre działanie sieci NEM. Jest to główny czynnik zapewniający, że informacje w Blockchain takie jak ilość pieniędzy jakie dana osoba posiada, są prawdziwe. “Dowód Ważności” pomaga upewnić się, że każda osoba korzystająca z NEM może zaufać innym i powstrzymuje ludzi przed wydaniem więcej niż posiadają na koncie. Zastosowane formuły matematyczne przetwarzają informacje o koncie, aby zdecydować, jak ważna dla grupy jest dana osoba.
Im większą masz ważność, tym większe masz szanse na uzyskanie opłat transakcyjnych pozostawionych przez innych użytkowników podczas ‘zbierania’ bloków! Oznacza to, że ludzie chcą mieć odpowiednio wysoką ważność, aby być bardziej wiarygodnym! Istnieje jeszcze kilka rzeczy, które decydują, jak dużą ważność ma Twoje konto. Twoje “Usankcjonowane Saldo”, to do kogo wyślesz pieniądze, to jak często wysyłasz pieniądze i ile wyślesz są brane pod uwagę przy ustalaniu, jaką ważność ma Twoje konto. Próby sfałszowania tych wszystkich czynników pochłonęłyby więcej funduszy niż wyniosłyby zyski z takiego działania. Najlepsza część? Oznacza to, że zawsze można zaufać osobie z wysoką ważnością.

Podsumowując!

Kiedy wysyłasz komuś pieniądze, wszystkie aktywne węzły w sieci to widzą i przekazują informację pozostałym. Chcą być “ważnymi” i “zbierają” bloki, ponieważ w ten sposób mają szansę otrzymać pieniądze z opłat transakcyjnych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo sieci. Teraz, kiedy już każdy wie, że wysłałeś pieniądze, każdy wie również, że ktoś inny otrzymał te pieniądze. Nie można wysłać ich ponownie lub udawać, że nigdy ich nie wysłałeś. Z pomocą “Dowodu Ważności”, możemy mieć pewność, że ludzie bezpiecznie przesyłąją między sobą pieniądze. PoI powstrzymuje użytkowników przed oszukiwaniem innych. Oznacza to, że jedynym sposobem, aby dostać darmowe pieniądze jest “zbieranie” bloków.

BONUS:

Do tej pory omawialiśmy przesyłanie pieniędzy wewnątrz NEM, ale tak naprawdę NEM potrafi dużo więcej (to dlatego nazywamy go “Blockchainem 2.0 - Nową Generacją Blockchaina”). Te same zaawansowane obliczenia wykorzystywane do wysyłania pieniędzy mogą być również stosowane dla każdego rodzaju danych, które chcemy przechowywać na naszym Blockchainie! Choć to trochę trudniejsze do zrozumienia dla początkującego, mamy możliwość przechowywania czegokolwiek, począwszy od dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia, aż do innych aktywów lub udziałów w dużych firmach. NEM można wykorzystać do wysyłania wiadomości szyfrowanych (czyli bezpieczne przesyłanie prywatnych wiadomości!), nieszyfrowanych i wiadomości w systemie szesnastkowym (format komunikatów używanych przez programistów). NEM posiada wbudowany system umożliwiający rejestrację nazw(Namespaces). Nazwy te mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o Blockchain. Posiada również możliwość tworzenia własnych aktywów. Funkcja ta nazywana jest Mozaiką i pozwala na tworzenie wielu różnych rodzajów aktywów o różnych właściwościach. NEM posiada również unikalną funkcję Multipodpisu m-of-n wbudowaną w protokół, który pozwala, aby pojedyncze rachunki posiadały wielu podpisujących(sygnatariuszy), tak jak we wspólnym rachunku bankowym. Przykładem m-of-n może być 2 podpisy z 3 potrzebne do przeprowadzenia transakcji lub 5 z 10. NEM posiada sieć węzłów nazywanych Supernodes. Supernode to serwer, który różni się od zwykłych węzłów sieci tym, że jest szybszy i silniejszy od przeciętnych serwerów wspierających sieć. W związku z tym, że wspierają pozostałe serwery, za swoją pracę otrzymują dofinansowanie ze specjalnego funduszu. NEM ma o wiele więcej funkcji, niż te, które wymieniliśmy powyżej!

Tak więc, jeśli jesteś początkującym - dołącz do naszej bezpiecznej sieci i zostań częścią ekosystemu NEM! Jeśli jesteś programistą poszukującym nowego projektu - mamy bardzo aktywną społeczność developerów, którzy mają masę wspaniałych pomysłów! Zostańcie z nami, spodzewajcie się nowych, ciekawych funkcji w najbliższym czasie! Możesz śledzić nas na Twitterze lub Facebooku(a także na Slack/Telegram), aby dowiedzieć się więcej!


#3

oh wow. that is awesome Spider. thanks


#4

*note its not the final version, thx @ mix for sorting grammar.

Kryptowährungen sind für viele Menschen etwas zu kompliziert. Also schauen wir uns das ganze etwas näher an, um mehr Verständnis über die Konzepte, welche NEM zu bieten hat. zu erlangen.
Erstmal wollen wir anfangen zu erklären was eine ‘Blockchain’ eigentlich ist. Danach schauen wir uns die ‘Ernte’ (engl. Harvesting) und die Idee hinter ‘Proof-of-Importance’ (Beweis der Wichtigkeit) kurz PoI an. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die interessanten und innovativen Eigenschaften, welche die Blockchain-Plattform NEM einzigartig machen.
###Was ist eine Blockchain?
Eine ‘Blockchain’ (engl. für Blockkette) ist vergleichbar mit einem Notizbuch, welches erlaubt, bestimmte Vorgänge exakt festzuhalten. NEMs ‘Blockchain’ zeigt an wie viel ausgegeben wurde, an wen, zu welchem Tag und sogar den genauen Zeitpunkt. Jetzt stelle man sich vor, jeder auf der Welt besitzt und teilt sich dieses gleiche Notizbuch. Es trägt die Ausgaben aller Teilnehmer in sich. Änderungen an der Blockchain können von jedermann gesehen und bestätigt werden, aber sie können nur stattfinden, wenn jeder Teilnehmer zustimmt, dass sie auch wirklich geschehen sind. Nun, gehen wir davon aus, dass wir alle einverstanden sind, dass das, was auf dem Zettel steht, richtig ist. Normalerweise zeichnen ‘Blockchains’ auf, wem welches Geld gehört und wann es bewegt wird. Für NEM stimmt dies auch, aber NEM ist in der Lage auch andersartige Dinge aufzuzeichnen, worüber wir am Ende des Blogs sprechen werden.
###Was ist die Ernte?
Bei NEM beobachtet dein Computer die ‘Blockchain’. Sobald der Computer sieht, dass jemand Geld ausgibt, erzählt er dem nächsten Computer davon. Danach wird dieser den nächsten informieren, bis alle teilnehmenden Computer Bescheid wissen. Dadurch kann jeder bestätigen, dass jemand Geld transferiert hat und wer der neue Besitzer dieses Geldes ist. Weil dein Computer bei diesem Prozess mithilft und ihn in der ‘Blockchain’ mit aufzeichnet, bekommt er die Chance etwas Geld zu erhalten, was auch wiederum aufgezeichnet wird. Ist es nicht genial für einen kleinen Dienst umsonst Geld zu erhalten!? Das ist die ‘Ernte’ - es hat allerdings einen Haken: man kann nur mit der Ernte beginnen, sobald man wichtig genug für die gesamte Gruppe ist und sich das Konto automatisch in ein berechtigtes gewandelt hat. Dies hält die Leute davon ab den Rest der Gruppe zu belügen.
###Was ist ein berechtigtes Konto?
Bei einem ‘berechtigtem Konto’ (engl. vested balance) liegt schon eine Weile etwas Geld darauf. Es erhält den Status der Berechtigung dadurch, dass es schon etwas länger darauf liegt. Sobald das Konto weit genug ‘berechtigt’ ist, erhält es eine Wichtigkeit für die ganze Gruppe.
Um wichtig zu werden, muss eine Person mindestens 10.000 XEM auf einem Konto halten, das durch die Dauer des Haltens zum ‘berechtigten Konto’ geworden ist. Wenn man weniger als 100,000 XEM hält, wird es länger als einen Tag brauchen, damit genug ‘berechtigtes Geld’ auf dem Konto vorhanden ist. Normalerweise dauert es nicht länger als einige Tage bis wenige Wochen bis das Konto berechtigt wurde. Wenn man jedoch mehr als 100,000 XEM besitzt, wird es nur 24 Stunden dauern, um mindestens die minimalen 10,000 XEM zur Ernte zu ‘berechtigen’. Warum dies so ist? Es braucht sehr viel Zeit (oder Geld), um dies zu tun und, dies macht es schwer für jemanden, seine Wichtigkeit zu verfälschen. Dies hilft dem NEM Netzwerk sicher zu bleiben.
###Was ist der „Proof of Importance“?
Proof of Importance’, PoI genannt, ist eine Möglichkeit, um in NEM sicherzustellen, dass sich alle Computer im Netzwerk einig werden und es hilft dabei zu entscheiden wer „ernten“ darf. Außerdem wird das Netzwerk dadurch vor Hackern geschützt und eine einwandfreie Funktion gewährleistet.Dies hat einen großen Anteil daran wie alle teilnehmenden Computer feststellen, ob eine Person der Gruppe die Wahrheit sagt über die Dinge, welche die ‘Blockchain’ aufzeichnet, wie zum Beispiel den Kontostand einer Person. ‘Proof of Importance’ hilft darüber hinaus sicher zu stellen, dass jede Person, welche NEM benutzt, mit jeder anderen Person der Gruppe übereinstimmt und verhindert, dass Leute mehr ausgeben als sie haben. Es benutzt mathematische Formeln, welche sich aus den Informationen der Kontos speisen, um zu entscheiden, wie wichtig eine Person für die Gruppe ist.
Je wichtiger man ist, desto höher ist die Chance, kostenlos Geld für die ‘Ernte’ zu erhalten.Dies bedeutet, dass die Personen der Gruppe wichtig sein wollen, also werden sie nicht lügen! Es entscheiden noch ein paar andere Faktoren darüber, wie wichtig man genau für die Gruppe ist. Dein ‘berechtigtes Konto’, mit welchem du Geld sendest, wem man Geld sendet und wie viel Geld man insgesamt transferiert werden in Betracht gezogen, um deine persönliche Wichtigkeit zu ermitteln. Um all diese Sachen zu fälschen, würde es mehr Geld brauchen, als ein Lügner damit verdienen kann. Das beste daran? Einer wichtigen Person kann man immer trauen.
###Setzen wir es alles zusammen!
Wenn man jemandem Geld sendet, sehen das alle teilnehmenden Computer (auch Knotenpunkte genannt) und erzählen allen anderen davon. Sie alle wollen unbedingt wichtig sein und ‘ernten’, weil sie alle die Chance auf kostenloses Geld haben.Da nun jeder weiß, dass Geld verschickt wurde, weiß auch jeder, dass jemand anderes jetzt dieses Geld besitzt. Man kann es nicht noch einmal schicken oder so tun, als hätte man es nicht geschickt. Mithilfe des ‘Beweis der Wichtigkeit’ können wir sicherstellen, dass ein einwandfreier Zahlungsverkehr stattfindet und das Erschwindeln von Geld nicht möglich ist.Dies bedeutet, dass der einzige Weg freies Geld zu erhalten darin besteht, zu ‘ernten’, was es unmöglich macht, die ‘Blockchain’ über die Geschehnisse in ihr zu belügen.
###Bonus
Bisher haben wir nur darüber gesprochen wie Leute NEM benutzen, um Geld zu senden, aber NEM kann noch viel mehr (daher wird es auch ‘Nächste Blockchain Generation 2.0 Plattform’ genannt). Dieselbe erweiterte Mathematik, welche man benutzt, um Geld zu versenden, kann auch verwendet werden, um jede erdenkliche Art von Information in der ‘Blockchain’ zu speichern. Auch wenn es für jemanden, welcher der ‘Blockchain’ erstmals gegenüber steht, schwer zu verstehen ist, NEM hat die Möglichkeit, alles mögliche zu lagern; von offiziellen Dokumenten wie Geburtsurkunden bishin zu Wertanlagen oder Anteilen an großen Firmen. NEM kann Nachrichten versenden, auf Wunsch verschlüsselt (also privat & sicher), unverschlüsselt oder als HEX Nachricht (ein Nachrichtenformat, welches von Programmierern genutzt wird). NEM hat ein integriertes System, womit Personen Namen registrieren können, genannt Namespaces. Diese Namen können benutzt werden, um ein Geschäft auf der Blockchain zu betreiben. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Anlagen zu kreieren. Diese Funktion nennt man [Mosaic] (http://blog.nem.io/mosaics-and-namespaces-2/) und sie erlaubt es, viele unterschiedliche Arten von Anlagen mit unterschiedlichen Eigenschaften zu erstellen. NEM besitzt auch eine einzigartige, fest ins Protokoll eingearbeitete m-von-n multisig Funktion, wodurch ermöglicht wird, dass eine Transaktion auf einem Konto von anderen Konten bestätigt werden muss, wie bei einem Gemeinschaftskonto. ‘M-von-n kann zum Beispiel 2-von-3 oder 5-von-10 sein. Des Weiteren hat NEM ein Netzwerk von Knotenpunkten, welche [Supernodes] genannt werden. Ein Supernode ist ein Server, welcher anderen Computern erzählt, was für Transaktionen gerade stattfinden, mit dem Unterschied, dass er wesentlich stärker und schneller als die anderen Teilnehmer des Netzwerks ist. Weil Supernodes so sehr dabei helfen, andere Computer auf dem laufenden Stand zu halten, erhalten sie einen Bonus für ihre Arbeit. Und NEM hat noch viele weitere Funktionen in der Entwicklung!

Also, wenn du neu bei NEM bist – komm und trete unserem sicheren Netzwerk bei und sei Teil des Wirtschaftssystems! Wenn du ein Entwickler bist, welcher nach einem neuen Projekt Ausschau hält, kannst du aufhören zu suchen. Wir haben eine sehr aktive Entwicklergemeinschaft mit atemberaubenden Ideen. Bleibe auf dem Laufenden für weitere plötzliche Veröffentlichungen welche in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen! Du kannst uns auf Twitter oder Facebook folgen, um mehr heraus zu finden!


#6